6 X 7 S2

6 X 7 S2 - EP1

The Capital Punishment Assignment / Hukuman gantung
44 Min

By Suria Published: 16 Oct 2018 Audio: Malay

The Khidmat Ftrah team are entasked to handle the burial of a drug trafficker who has been sentenced to death. But while conducting the rites, a member of the KF team decides unwisely to take a video of the deceased during the bathing process. This is against KF rules and gets in trouble. At the same time, Suzana, a lawyer, who is doing pro-bono work meets up with the same deceased’s widow to provide legal assistance. Kakitangan Khidmat Fitrah telah ditugaskan untuk mengendalikan pengebumian seorang pengedar dadah yang telah dihukum mati. Semasa memandikan jenazah, seorang kakitangan syarikat memutuskan untuk merakamkan video jenazah sedang dimandikan. Ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh pihak syarikat. Tindakannya membawa padah kepada dirinya dan syarikat. Sementara itu, Suzana, seorang peguam yang menyumbangkan khidmat secara percuma bertemu dengan isteri si pengedar dadah untuk memberi bantuan undang-undang.

You May Also Like
Report a problem