Singapura LIVE 3.0

Singapura LIVE 3.0 - EP5

Quality of Singapore’s music
46 Min

By Suria Published: 16 Apr 2019 Audio: Malay

In recent years, technological developments have contributed massively into the music industry. Imran Ajmain and duo Jagad Edge share their thoughts on creating new music with technology influences. Also performances by newbie Haqim Mokhtar and evergreen veteran Junainah M Amin. Sejak kebelakangan ini, pembangunan teknologi telah banyak menyumbang pada industri muzik. Imran Ajmain dan duo Jagad Edge berkongsi pandangan mereka tentang menghasilkan muzik baharu dengan pengaruh teknologi masakini. Juga persembahan daripada Haqim Mokhtar dan penyanyi malar segar Junainah M Amin.

You May Also Like
Report a problem