Syurga Ibu (TIF)

Syurga Ibu (TIF) - EP10

Who Am I?
43 Mins
Premium

By Suria Published: 29 Nov 2017 Audio: Malay

Syurga bombards Hilmi with questions difficult for him to answer . In Hilmi’s frenzy to pacify Syurga , Seri makes use of the new found information to her advantage . Johan begins to worry when Syurga is not contactable . Farah is at her wits end because Ariq is nowhere to be found . Syurga mengasak Hilmi dengan pelbagai soalan yang sukar untuk dijawabnya . Dalam kecelaruan Hilmi , Seri ambil kesempatan ke atas maklumat yang baru diketahui . Johan mula bimbang apabila Syurga tidak dapat dihubungi . Farah hampir putus asa kerana tidak dapat bertemu Ariq .

You May Also Like
Report a problem