Tetamu Ramadan

Tetamu Ramadan - EP4

The Secret is out! / Rahsia terbongkar!
45 Min

By Suria Published: 20 May 2019 Audio: Malay

Salahudin tries to advise his son, Rashid, to start looking for a job. Rashid prefers to hear advice from Farid. Nina tries to stay away from her family. Rozainah tried to improve their marriage. One day, the secret that they have been hiding unveils itself. How can the Salahudin family deal with the situation in the midst of Ramadan ? Watch Tetamu Ramadan – a family drama filled with secrets. Salahudin cuba menasihatkan anaknya, Rashid, untuk mula mencari kerja. Rashid lebih cenderung untuk mendengar nasihat Farid. Nina cuba menjauhkan diri dari keluarganya. Rozainah cuba memperbaiki perkahwinan mereka. Suatu hari, rahsia yang mereka cuba simpan, terbongkar. Bagaimana keluarga Salahudin dapat menangani masalah itu di bulan yang mulia. Saksikan Tetamu Ramadan, sebuah drama keluarga yang penuh dengan rahsia.

Tetamu Ramadan
You May Also Like
Report a problem